fishponds in marathi

मराठी fish ponds in marathi

fishponds in marathi
माझी उंची २ फ़ुट
sandle ची उंची ३ फ़ुट..
अशी मी टोटल ५ फ़ुट.ये तेरे बाल है या घनघोर अंधेरा
होजा गंजा कर दे सवेरा
शरीरात नाही बाटलीभर रक्त
आणी मी म्हणे हनुमानभक्त

करायला गेली रक्त दान
करायला गेली रक्त दान
डॉक्टर म्हणाले बाटली नाही चमचा आण...बारीक मुली साठी

पुढून सपाट मागून सपाट
हि तर आहे गोदरेज च कपाट .. 
मराठी fish ponds in marathi

 

More Posts Related to fishponds in marathi

  • fishponds marathi
  • funny marathi fishponds
  • fishponds in marathi
  • marathi fishpond
  • fishpond in marathi
  • fishpond marathi
  • marathi fishponds