fishponds marathi

fishponds marathi

 

आयुष्याच्या वाटेवर
काटे असतील
नागमोडी वळने असतील
खाच खळगे असतील
तेव्हा चांगली चप्पल वापरत जा

 

 

आपले पाय आमच्या ऑफिसला लागुदेत
पण चप्पल बूट बाहेरच राहुदेत

 

 

Searches related to fishponds marathi,fishponds marathi shelapagote,marathi downloads,fishponds hindi,

fishponds in college,fishponds in english,funny marathi fishponds,marathi shela pagote,fishponds in marathi pdf,

 

More Posts Related to fishponds marathi

  • fishponds marathi
  • funny marathi fishponds
  • fishponds in marathi
  • marathi fishpond
  • fishpond in marathi
  • fishpond marathi
  • marathi fishponds