free marathi charolya

free marathi charolya

मैत्री म्हंटली की
आठवतं ते बालपणं
आणि मैत्रीतून मिळालेलं ते
खरंखुरं शहाणपण.

 

free marathi charolya

कोणी कितीही बोललं तरी
कोणाचं काही ऐकायचं नाही
कधीही पकडले गेलो तरी
मित्रांची नावं सांगायची नाही.

 

free marathi charolya

कातर वेळचा गार वारा,

तुझी स्मृती घेऊन भेटतो,

 

मिट्ट काळोख येता गारवा,

पाऊस अलगद मनात दाटतो

 

 

free marathi charolya

 

मला आवडतो पाऊस,

गुलमोहराला फुलावणारा,

अन, तेवढ्याच मायेने,

बाभळीला हि झुलवणारा.
 
 
Searches related to free marathi charolya,marathi charolya free download,free marathi kavita,onesmartclick marathi songs,free marathi charolya,free marathi charolya,free marathi charolya,free marathi charolya

 

 

More Posts Related to free marathi charolya

  • marathi charolya photo
  • marathi charolya in marathi font
  • free marathi charoli
  • marathi charolya sms
  • marathi sms charolya
  • free marathi charolya
  • new marathi charolya
  • marathi prem charolya
  • marathi charolya maitri
  • marathi premachya charolya