google marathi sms

google marathi sms

 

खुपदा माझा एकलेपणा
माझ्याशी बोलका होतो
मग कोणी एक शब्द जरी बोललं,
तर त्याचाही गलका होतो.

 

 

जन्मभर जळल्यावर
मेल्यावर पण जाळतात
लाकडापेक्षा माणसंच
लाकडाचे गुणधर्म पाळतात.

 

 

 

 

More Posts Related to google marathi sms

  • marathi kavita sms
  • marathi sms kavita
  • sms marathi kavita
  • marathi sms
  • sms marathi
  • holi sms in marathi
  • kavita marathi sms
  • google marathi sms
  • marathi charoli sms
  • marathi love sms