marathi balgeete

marathi balgeete

 

 

बाहुली माझी

 

 

एक म्हणा एक ,एक म्हणा एक ,
बाहुली माझी लाडाची लेक ,
दोन म्हणा दोन ,दोन म्हणा दोन
बाहुलीला पाहायला आले कोण ,
तीन म्हणा तीन ,तीन म्हणा तीन ,
बाहुलीच्या केसांना लावा पिन ,
चार म्हणा चार ,चार म्हणा चार ,
बाहुलीला लाडू आवडे फार ,
पाच म्हणा पाच ,पाच म्हणा पाच ,
बाहुलीच्या वेणीला फुलांचा साच
सहा म्हणा सहा ,सहा म्हणा सहा ,
बाहुली साठी देखणा बाहुला पहा ,
सात म्हणा सात ,सात म्हणा सात ,
बाहुलीला खायला द्या दही नी भात ,
आठ म्हणा आठ ,आठ म्हणा आठ ,
बाहुलीचा पहा राजसी ठाठ ,
नऊ म्हणा नऊ ,नऊ म्हणा नऊ ,
विचार पडलाय सुंदर बाहुलीला कुणाला देऊ .
दहा म्हणा दहा ,दहा म्हणा दहा ,
बाहुलीसाठी देखणा बाहुला मिळाला पहा ,,…………।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

marathi balgeetemarathi balgeetemarathi balgeetemarathi balgeetemarathi balgeetemarathi balgeetemarathi balgeetemarathi balgeetemarathi balgeetemarathi balgeetemarathi balgeetemarathi balgeetemarathi balgeetemarathi balgeetemarathi balgeetemarathi balgeetemarathi balgeetemarathi balgeetemarathi balgeetemarathi balgeetemarathi balgeetemarathi balgeetemarathi balgeetemarathi balgeetemarathi balgeetemarathi balgeetemarathi balgeetemarathi balgeetemarathi balgeetemarathi balgeetemarathi balgeetemarathi balgeetemarathi balgeetemarathi balgeetemarathi balgeetemarathi balgeetemarathi balgeetemarathi balgeetemarathi balgeetemarathi balgeetemarathi balgeetemarathi balgeetemarathi balgeetemarathi balgeetemarathi balgeetemarathi balgeetemarathi balgeetemarathi balgeetemarathi balgeetemarathi balgeetemarathi balgeetemarathi balgeetemarathi balgeetemarathi balgeetemarathi balgeete

 

 

 

 

 

 

More Posts Related to marathi balgeete

  • marathi world
  • marathi diwali recipes
  • recipes for kids in marathi
  • upvas recipes in marathi
  • karanji recipe in marathi
  • thalipeeth recipe in marathi
  • cutlet recipe in marathi
  • ragda patties recipe in marathi
  • marathi recipes in english
  • marathi menu recipes