marathi chawat katha

Marathi Love Story

एका तलावाच्या काठावर ... 

प्रियकर :- चल तिथे बसू, किती छान कमळ आहे बघ ...!
प्रेयसी :- ई !! ... नको, खाली किती चिखल आहे
बघ ...त्यापेक्षा तलावाच्या त्या बाजूला बसू,
किती छान बदके आहेत बघ,
प्रियकर :- वरवरच्या सौंदर्या कडे आपण
बघतो म्हणूनच आत मधले प्रेम लवकर कळून येत
नाही ...वास्तविक मी तुझ्यावर, "
त्या पांढर्या शुभ्र सुंदर बदकांसारखे
नव्हे तर चिखलात उमललेल्या कमळासारखे प्रेम करतो"
प्रेयसी :- ते कसे ? प्रियकर:- "जे
पक्षी तलावाच्या पाण्यात राहतात ते
तलाव सुकून गेल्यावर दुसरीकडे उडून जातात,...
तेच जे कमळ त्या तलावात वाढते ते मात्र त्या तलावा बरोबरच मरते..."

 

Marathi Love Story

More Posts Related to marathi chawat katha

  • marathi prem katha
  • marathi vinodi katha
  • marathi chawat katha
  • marathi stories
  • marathi short stories
  • marathi story book
  • marathi bodh katha
  • marathi katha pdf
  • marathi katha kadambari
  • marathi shrungar katha