marathi poem on

सगळ्याच गोष्टी सांगायच्या नसतात,
सगळेच अश्रु दाखवायचे नसतात,
सगळ्याच नात्यांना नाव द्यायची नसतात,

स्वप्न पुर्ण होत नाहीत म्हणुन
स्वप्न पहाणं सोडुन द्यायची नसतात,
तर ती मनाच्या एका कोपर्यात जपायची असतात...

More Posts Related to marathi poem on

  • marathi kavita poem
  • marathi poems
  • marathi poem on
  • some marathi poems
  • great marathi poems
  • best marathi poems
  • marathi kavita poems
  • love poem marathi language
  • poems on love in marathi language
  • marathi poems love