marathi sms kavita

marathi sms kavita

हात तुझा हाती होता..
काहीच फरक नाही पडला..
मृत्यु उभा माझ्या दारी होता..
बस..हात तुझा हाती होता..

 

marathi sms kavita

 

marathi sms kavita

marathi sms kavita

marathi sms kavita

marathi sms kavita

More Posts Related to marathi sms kavita

  • marathi kavita sms
  • marathi sms kavita
  • sms marathi kavita
  • marathi sms
  • sms marathi
  • holi sms in marathi
  • kavita marathi sms
  • google marathi sms
  • marathi charoli sms
  • marathi love sms