romantic marathi kavita

romantic marathi kavita

 

सोबत तू होती...

 

 

ती संध्याकाळ सुरेख होती,
अलगद पावसात बोचणारी थंडी होती 
कपडे चिंब पण फिकर नव्हती,
कारण पावसात सोबत तू होती...
                                                      ती संध्याकाळ सुरेख होती ,
                                                      माती सुगंध पसरवत होती 
                                                      गुद्घ्याभर पाण्यात वाट नव्हती ,
                                                       पण त्या पावसात तुझी साथ होती ....
ती संध्याकाळ सुरेख होती ,
टीप टीप थेंबाची गाणी होती
गाणी ऐकायची खरच इच्छा नव्हती ,
कारण पावसात तू माझ्या कानी होती...
                                                       आजही ती संध्याकाळ खटकते  ,
                                                       मन आजही पावसात खूप रडते 
                                                       पावसाचे पाणी तर तेच असते ,
                                                       त्या संध्याकाळची तू मला आठवते ...
ती संध्याकाळ खरच खूप सुरेख होती  
कारण पावसात भिजणारी सोबत तू होती

 

 

 

 

romantic marathi kavita

romantic marathi kavita

romantic marathi kavita

romantic marathi kavita

romantic marathi kavita

More Posts Related to romantic marathi kavita

  • marathi chitra kavita
  • www.marathi kavita
  • marathi kavita.com
  • sad marathi kavita
  • marathi kavita jokes
  • marathi kavita wallpaper
  • marathi premachya kavita
  • marathi kavita mp3
  • marathi kavita folder
  • orkut marathi kavita