slogans in marathi

slogans in marathi


Kacchra karooni kamee
Arogyachi milel hamee


Shouchalay vaaprun bugha
Anyatha arogyaala thuga


Jethe asel Saandpani
Tethe lavaa macchardani

More Posts Related to slogans in marathi

  • marathi safety slogan
  • marathi slogan
  • safety slogan marathi
  • marathi slogans
  • marathi safety slogans
  • slogans in marathi