sms marathi jokes

sms marathi jokes

sms marathi jokes

टोपीवाल्याची गोष्ट आठवते
का लहानपणीची???
आता त्याचा रिमेक ऐका...
एक टोपीवाला गावातून जात असतो, तो दमतो,
म्हणून

झाडाखाली विश्रांती घेतो...
उठून पाहतो तर
झाडावरच्या माकडांनी त्याच्या टोप्या पळवल्या
असतात...
त्याला आजोबांची गोष्ट आठवते...
तो स्वताकडची दुसरी टोपी जमिनीवर रागाने
आपटतो...
पण यावेळी झाडावरची माकड त्याच अनुकरण
करत नाहीत....
उलट १ माकड दात दाखवून बोलतो,
"काय रे शहाण्या, आजोबा काय फक्त तुलाच
होते
का???" :
 
sms marathi jokes

More Posts Related to sms marathi jokes

  • marathi chavat jokes
  • jokes in marathi
  • marathi joke
  • jokes marathi
  • marathi funny jokes
  • sms jokes marathi
  • sms marathi jokes
  • marathi sms jokes
  • marathi jokes sms
  • marathi pj