way2sms marathi

way2sms marathi

 

गुलाब उमलतो नाजुक काट्यावर.गवत झुलते वा-याच्या झोतावर .पक्षी उडतो पंखाच्या जोरावर .माणूस जगतो आशेच्या किरणावर .आणि मैत्री टिकते ती फक्त
"विश्वासावर"

 

way2sms marathi

 

 

तुझ्या आयुष्याच्या पुस्तकात माझ्या मैञीचे एकच पान असु दे, सुवर्णाक्षराने नको प्रेमाच्या शाईने लिहिलेले असु दे.त्या पानाची कडा थोडी दुमडून ठेव, आठवण माझी यीएल तेव्हा सहजपणे तेच पान उघडून ठेव!

 

 

way2sms marathi

 

जे जोडले जाते ते नाते
जी जडते ती सवय
जी थांबते ती ओढ
जे वाढते ते प्रेम
जो संपतो तो श्वास
पण निरंतर राहते ती मैत्री
आणी निरंतर राहते ती मैत्री
आणी फक्त मैत्री

marathi friendship  sms

 

way2sms marathi

 

 

पावसातुन जेवढा ओलावा मिळत नाही
तेवढा जिव्हाळा मैत्रीत मिळतो...
मैत्री मधल्या सावलीचा अर्थ
कधीतरी उन्हातुन गेल्यावर कळतो..

 

way2sms marathi

More Posts Related to way2sms marathi

  • way2sms marathi sms
  • way2sms login marathi
  • way2sms marathi
  • way2sms in marathi
  • way2sms.com marathi